2521046767 2ο ΧΛΜ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Δράμας

Βίντεο

Savidis σασμάν

Έλεγχος Πίεσης Σώματος Βαλβίδας (V.B.P.C.) - Δοκιμή 1

Δοκιμαστική παρουσίαση του Συστήματος Ελέγχου Πίεσης Σώματος Βαλβίδας του εξειδικευμένου συνεργείου Σάββας Σαββίδης, στη Δράμα.

Έλεγχος Πίεσης Σώματος Βαλβίδας (V.B.P.C.) - Εισαγωγή

Παρουσίαση του δεύτερου εκ των δύο σημαντικότερο συστημάτων του εξειδικευμένου συνεργείου Σάββας Σαββίδης, στη Δράμα, για τον έλεγχο πίεσης του σώματος βαλβίδας του αυτόματου συστήματος μετάδοσης του αυτοκινήτου σας.

Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Μετάδοσης (T.P.C.) - Δοκιμή

Δοκιμαστική παρουσίαση του Συστήματος Ελέγχου Πίεσης Μετάδοσης του εξειδικευμένου συνεργείου Σάββας Σαββίδης, στη Δράμα.

Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Μετάδοσης (T.P.C.) - Εισαγωγή

Παρουσίαση ενός εκ των δύο σημαντικότερο συστημάτων του εξειδικευμένου συνεργείου Σάββας Σαββίδης, στη Δράμα, για τον έλεγχο του αυτόματου συστήματος μετάδοσης του αυτοκινήτου σας.